தொலைபேசியில் மின்னல் தாக்குமா ?தொலைபேசியில் மின்னல் தாக்குமா ?பொதுவாக நாம் எந்த நேரங்களிலும் தொலைபேசி , மடிகணினி தொழிநுட்ப சாதனங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டு தான் இருப்போம்   திடீரென பெரும் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்தால். நம் வீட்டில் உள்ள பெரியவர்கள் கூறி இருப்போர்கள் மின்னல் தாக்கி விடும் தொலைப்பேசியை நிறுத்தி வைக்கும் படி கூறுவார்கள். அல்லது மடிகணினியை நிறுத்தி வைக்கும் படி கூறுவார்கள்.        இதனை எதற்காக கூறுகிறார்கள்  உண்மையில் தொலைபேசியை மின்னல் தாங்குமா?   

முதலில் வீட்டு சாதனங்களில் மின்னல் எவ்வாறு தாக்குகின்றது என்று  பார்க்கலாம்

வீட்டு சதனங்கள்  உங்கள் வீட்டு மின் செருகியில் மின்னல் தாக்கும் போது அது மாட்டி இருந்தால் மாத்திரமே உங்கள் வீட்டு சாதனங்களுக்கு மின்னல் தாக்கும்  அதில் உங்கள் உயிருக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாது


உங்கள் வீட்டு சாதனங்களில். நேராக மின்னல் எப்போதும் தாக்காது. 
இந்த படத்தில் காட்டியவாறு உங்கள் வீட்டில் இருக்கும் மின் இணைப்பு கம்பிகளில் மின்னல் தாக்கினால் மாத்திரமே உங்கள் வீட்டு சாதனங்களில் மின்னல் தாக்கும்


நமது தொலைபேசியில் மின்னல் தாக்குமா ?
நிச்சயமாக. நமது தொலைபேசியில் மின்னல் தாக்கது.  என் என்றால் மின்னல் தாக்கும் படிய யாக எந்த ஒரு தொழிநுட்ப பொருளும் அதில் இல்லை.  

ஆனால் மின்னலின் போது உங்கள் தோலை பேசியினை மின்செருக்கியில் இணைக்க பட்டு இருந்தால்

 மின்னல் நிச்சயமாக தாக்கும். அந்த நேரத்தில் நீங்கள் தொலைபேசியை வைத்திருந்தால் உங்களுக்கும் மின்னல் தாக்கும் மற்றும் படி மின்னல் நமது தொலைபேசிக்கு தாக்காது

இதையும் மீறி மின்னல் தாக்கி யாராவது  இருந்து நீங்கள் அறிந்து இருந்தால் அது அவரின் விதியே தவிர தொலைபேசி இல்லை.     இனி நீங்கள் தாராளமாக மின்னல் தாக்கும் போது தொலைபேசி , மடிகணினி போன்ற சாதனங்களை பயன்படுத்தலாம்  


தொலைபேசியில் மின்னல் தாக்குமா ? தொலைபேசியில் மின்னல் தாக்குமா ? Reviewed by Tkjathu on December 14, 2019 Rating: 5

No comments

Ads Inter Below The Post

Travel everywhere!

Image Link [https://lh3.googleusercontent.com/-wlvSkBWGUW0/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAxU/6FpWSjn-h2o/s120-c/photo.jpg] Author Name [Sora Templates] Author Description [Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard] Facebook Username [#] Twitter Username [#] GPlus Username [#] Pinterest Username [#] Instagram Username [#]